Koud asfalt

Koud asfalt
Koud asfalt is geschikt voor het uitvullen van gaten, verzakkingen en bezweken plaatsen in het asfaltvlak. Varistone Varifalt 0-6 MOD is tevens geschikt voor het repareren van sleuven, het vullen van aansluitingen tussen asfalt en (betonnen) klinkers en het repareren van betonpaden of –wegen.

Verwerking: Koudasfalt uit de emmer gieten en regelmatig verspreiden over het oppervlak. Zorg ervoor dat u een overhoogte aanhoudt van 10 a 15 %. Daarna afstrooien met edelsplit (of droog brekerzand) om hechting aan de oppervlakte te verminderen, zeker bij warm weer. Als laatste verdichten met behulp van een asfaltstamper of trilplaat.

Varifalt_koud_asfalt
Koud_asfalt_varifalt
Varifalt_kleefprimer_koudasfalt
Varifalt_koudasfalt_varistone
Varifalt_koudasfalt_verwerken
Varifalt_koudasfalt_aanleg
Varifalt_koudasfalt_verwerking

Hechtprimer: Varifalt Kleefprimer vergroot de hechting van het koudasfalt op het te behandelden oppervlak. Nadat het behandelde oppervlak is ingespoten met Varifalt Kleefprimer kan het reparatieasfalt direct worden aangebracht.

Belangrijke Mededeling

Onze werkzaamheden gaan door zoals u die u van ons gewend bent. Vanwege het Coronavirus (Covid 19) vragen we u zo veel mogelijk online te oriënteren en bestellen om zodoende de contacten tot een minimum te beperken.

U blijft van harte welkom op ons bedrijf zo lang we allen de maatregelen van het RIVM respecteren.