Varistone Green Ex 1 Liter

 10.85

Varistone Green Ex
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

  • bacteriën en gisten op plaatsen waar eeten drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
  • bacteriën en gisten alsmede Trichophyton Interdigitale (voetschimmel), in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  • bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met in achtneming van het gestelde onder “Doseringen en toedieningswijze”. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
  • groene aanslag.
  • Niet toegestaan is het gebruik in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, noch voor melkwinningsapparatuur op boerderij.

Op Voorraad

Corona Maatregelen!

Momenteel zijn wij uitsluitend geopend voor B2B verkoop.

Particuliere verkoop uitsluitend op afspraak.
Online bestellen voor levering aan is huis is mogelijk.
Afhalen van webshop bestellingen is mogelijk op afspraak.
Het buitenshowterrein is onder bepaalde voorwaarden toegankelijk.

Onder welke voorwaarden dit mogelijk is leest u hieronder.