Varistone Green Ex 1 Liter

 13.60

Varistone Green Ex
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

  • bacteriën en gisten op plaatsen waar eeten drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
  • bacteriën en gisten alsmede Trichophyton Interdigitale (voetschimmel), in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
  • bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met in achtneming van het gestelde onder “Doseringen en toedieningswijze”. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
  • groene aanslag.
  • Niet toegestaan is het gebruik in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, noch voor melkwinningsapparatuur op boerderij.
Belangrijke Mededeling

Onze werkzaamheden gaan door zoals u die u van ons gewend bent. Vanwege het Coronavirus (Covid 19) vragen we u zo veel mogelijk online te oriënteren en bestellen om zodoende de contacten tot een minimum te beperken.

U blijft van harte welkom op ons bedrijf zo lang we allen de maatregelen van het RIVM respecteren.